Klachtenregeling en Geschillencommissie.

Via de beroepsvereniging zijn het tuchtrecht en de klachtenregeling van toepassing. Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld.

 

Logo VIVVereniging Integrale Vitaliteitkunde:

Link